Massivedynamic.co
Over Maatwerk 

Maatwerk is zowel een ondernemende adviseur als een deskundig participant en bestuurder

Maatwerk: ondernemend, gedegen en betrokken. 

Maat

Maatwerk onderhoudt nauwe contacten met “maten” zoals, collega-adviseurs en -investeerders en ondernemers. Betrokkenheid, gezonde samenwerkingen en positieve contacten, als maten.

Werk

Gedegen werk leveren, als adviseur, ondernemer en vanuit de portfoliobedrijven. Maatwerk wil op een gezonde manier effectief en verstandig ondernemen, waardoor doelstellingen op korte en lange termijn gerealiseerd gaan worden.

Maatwerk

Maatwerk staat voor maatwerk.  Klant- en mensgericht, doelmatig en efficiënt. Gericht op het realiseren van zakelijke doelstellingen, maar ook maatschappelijke en persoonlijk doelstellingen van haar teamleden.

Over Maatwerk / Harm Koops

In december 2011 is Harm Koops gestart met Maatwerk Corporate Finance. De klanten die Koops van advies voorziet zijn zowel investeringsmaatschappijen als MKB-ondernemingen. De advisering heeft betrekking op begeleiding bij bedrijfsovernames, waarderingen of bijvoorbeeld een boekenonderzoek.

Naast het adviseurschap is Koops ook steeds meer als investeerder en ondernemer actief, dit vanuit Maatwerk Participaties. Inmiddels heeft Koops vooral door de gerealiseerde waardecreatie bij de portfoliobedrijven een aantal succesvolle exits kunnen realiseren.  

Vanaf 2015 zijn er op part-time basis regelmatig een consultant en een stagiair betrokken bij zowel de advies- als participatieactiviteiten.

Curriculum Vitae

Oprichter & adviseur Maatwerk

Koops is na zijn studie Bedrijfskunde Financieel Waardemanagement aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2002 zijn loopbaan gestart bij KPMG in de accountancy. Hier heeft hij diverse bedrijven gecontroleerd en adviseerd. 

Na ruim drie jaar heeft Koops de overstap gemaakt naar de Transaction Services praktijk van Deloitte.  Hier heeft hij zich als due diligence consultant gefocust op de advisering bij strategische overnames en overnames door investeringsmaatschappijen. 

In 2007 is Harm Koops als senior adviseur medeverantwoordelijk geweest voor het opzetten van de Amsterdamse Corporate Finance praktijk van Grant Thornton. Bij dit bedrijf heeft hij diverse M&A transacties gedaan en daarnaast waarderingen en due diligence onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast was Koops binnen Grant Thornton Nederland het aanspreekpunt bij internationale overnames. 

Vanaf december 2011 is Harm Koops niet meer in loondienst werkzaam, maar als zelfstandige vanuit Maatwerk actief.

Voor een antwoord op maat

Neem contact met ons op!